Derinlemesine görüşmeler grup ortamında detayına girilemeyecek kişisel ya da hassas bilgiler alınmak istendiğinde kullanılan ideal bir yöntemdir.

Derinlemesine görüşmeler ayrıca fokus gruplara katılması mümkün olmayan ya da iş yoğunluğu fazla olan kişilere (Örnek: İş adamları, doktorlar, küçük çocuğu olan ebeveynler…vb.) ulaşmak amacıyla da kullandığımız bir yöntemdir.