FOCUS GROUP NEDİR ?

Bu yöntemin amacı, belirlenen bir konu hakkında hedef kitlenin eğilimleri, fikirleri, duyguları, tutum ve alışkanlıklarına dair bilgi edinmektir. Tüketiciyi derinlemesine anlamaya ve davranışlarının altındaki sebepler belirlenmeye çalışılır.
Hedeflenen kitleden seçilmiş 4 (mini grup), 6 ve 8 kişilik gruplar ile kapalı toplantı şeklinde uygulanır.

Çoğunlukla psikoloji, antropoloji veya sosyoloji alanında eğitim almış uzman moderatörler tarafından, belirlenmiş olan toplantı akış planı ile yönetilir. Derin algıdaki görüş, eğilim, tutum ve davranışlarının daha detaylı olarak analiz edilmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.
Bu tartışmalar firma tarafından çevrimiçi olarak ya da kayıtlardan izlenerek tüketici/katılımcı/kullanıcı beklentileri, düşünceleri önerileri hakkında kapsamlı bilgiye ulaşmış olur.

Toplantı öncesinde katılacak olan görüşmecilerin grup profiline uygunluğu, katılımcıların kullanılacak tekniğe ve konulara aşina olmamalarından emin olmak için ön sorgulama çalışması yapılır.