IN DEPTH NEDİR ?

Birebir olarak yapılan, belirli bir akışa bağlı kalarak algı, görüş, eğilim, tutum ve davranışların daha derinine inerek ölçümlenmesidir.

Derinlemesine görüşmeler; kişisel/hassas konularda bilgi derleme, gizli kalmış anlam ve duygulara ulaşma, gruptan etkilenmeyi (sosyal onaylanma, beğenilme kaygısı) en aza indirgeyerek kişisel görüşleri anlama, birden fazla katılımcının aynı toplantıda zaman baskısı nedeniyle bir araya getirilememesi gibi durumlarda yüksek verimlilik sağlar.