IN HOME NEDİR ?

Ev Ziyaretleri hedef kitleden olan katılımcıların doğal yaşam alanı olan evlerinde yapılandırılmamış olarak birebir yapılan görüşmelerdir. Ev Ziyaretlerinde ana amaç katılımcıların kendi ortamlarını kavramak ve yaşam biçimlerini algılamaktır. Katılımcıların profil uygunluğu, kullanılacak tekniğe aşina olmamalarından emin olmak için ön sorgulama çalışması bu modelde de yapılmaktadır.